TẦM NHÌN

Khát vọng trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về sở hữu hệ thống kinh doanh hàng hóa tiêu dùng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người dân và vì người dân Việt Nam

SỨ MỆNH

Luôn giữ vị thế tiên phong, luôn lấy người dân làm trung tâm, cung cấp sản phẩm dịch vụ tận tâm nhất, luôn mang tới sự tiện lợi, an toàn và chất lượng. Là biểu tượng của tinh thần "tự hào Việt Nam", luôn tiên phong thúc đẩy người việt dùng hàng Việt.

 

 

Giá trị cốt lõi

Tiện lợi  -  An toàn  -  Chất lượng